Kanalförsegling är bra för invändigt isolerade kanaler.

Kanalförsegling

Bra metod för åldrande och trasig isolering.

Att byta ut invändigt isolerade kanaler är en dyr åtgärd. Vi har en utrustning som invändigt förseglar isoleringsmattan enligt Prime Clean-metoden. Det förhindrar kostsamma kanalbyten.

Används på

  • Betongkanaler
  • Gammal och torr isolering
  • Invändigt isolerade intagsdelar
  • Invändigt isolerade kanaler
  • Murade kanaler

Detta gör kanalförsegling

  • Arbetar på djupet och låser fast lösa fibrer
  • Bildar en jämn och bra kanalyta
  • Bildar tänjbar isoleringsyta
  • Förhindrar fibersläpp att spridas i inomhusmiljön


Produkten vi använder

Klassificeras ej som miljöfarlig eller hälsoskadlig.

Är en vattenburen primer med goda penetrerande egenskaper.

Personlig Service & God kvalité till konkurrenskraftigt pris!

802
816