Kanalförsegling är bra för invändigt isolerade kanaler.

Kanalförsegling / relining

Bra metod för åldrande och trasig isolering.

Att byta ut invändigt isolerade kanaler är en dyr åtgärd. Vi har en utrustning som invändigt förseglar isoleringsmattan enligt Prime Clean-metoden. Det förhindrar kostsamma kanalbyten.

Används på

  • Betongkanaler
  • Gammal och torr isolering
  • Invändigt isolerade intagsdelar
  • Invändigt isolerade kanaler
  • Murade kanaler

Detta gör kanalförsegling / relining

  • Arbetar på djupet och låser fast lösa fibrer
  • Bildar en jämn och bra kanalyta
  • Bildar tänjbar isoleringsyta
  • Förhindrar fibersläpp att spridas i inomhusmiljön


Produkten vi använder

Klassificeras ej som miljöfarlig eller hälsoskadlig.

Är en vattenburen primer med goda penetrerande egenskaper.

Personlig Service & God kvalité till konkurrenskraftigt pris!

802
816