Tänk på luften du andas!

Gör en ventilationsrengöring! Med rotavdrag drar vi av 30% av kostnaden.

Miljöpolicy

Damm och pollen mm samlas in i slutna påsar eller kärl och återvinns av VAFAB med Kanalmiljö Mälardalens återbrukskort. 

Vi använder rengöringsmedel som är klassificerade som bra miljöval.

Personlig Service & God kvalité till konkurrenskraftigt pris!

805
806