När bör man byta luftfilter? Vi hjälper dig få bra inomhusmiljö

Samla damm och pollen i filtren

- inte i kanalerna eller i inomhusluften!

Ventilationsfiltren kan liknas vid en disktrasa. Den drar åt sig bakterier och andra miljöskadliga ämnen. Genom att dammsuga filtren förstör man filtrets filtreringsförmåga och pollen och andra partiklar lägger sig i kanalsystemet med eventuella hälsobesvär som följd.

Hur ofta ska man byta filter?

I dagens täta hus är minimikraven för filterbyten:

  • I normalfall - 2 ggr/år
  • Vid aggressiv utomhusmiljö - 4 ggr/år
    Tättbebyggt/tättrafikerat område, stora industrier
  • Byte av filter i tilluftsdon - 1 gång/år

Problem som kan uppstå om man ej har regelbundna filterbyten

Igensatta kanaler och värmeväxlare

Kretskort går sönder

Värmedel löser ut

Lagerljud i fläktarna

Motorerna går varma

Värmeelementet får jobba på högtryck och alstrar mer värme

Översvämning i ventilationsaggregatet

Personlig Service & God kvalité till konkurrenskraftigt pris!

804
819