BRF och Samfällighet

Gör en ventilationsrengöring!

BRF / Samfällighet

Gör en kanalrengöring och byt filter minst 2 ggr/år, så förlänger ni livslängden på ert ventilationssystem.


Låt inte damm, smuts och andra allergiframkallande ämnen ligga kvar i kanalsystemet med eventuella hälsobesvär som följd.

Slit inte ut era ventilationsaggregat och fläktar i förtid.

Tips! Innan ni gör en OVK-besiktning.
Gör en ventilationsrengöring så undviker ni dyra och onödiga ombesiktningar.

Ni som bor i samfällighet - ni vet väl att ni kan utnyttja rotavdraget vid ventilationsrengöring. 30% av priset dras då av direkt vid fakturering. Ju fler ni är som beställer rengöring, desto bättre pris får ni.I vår ventilationsrengöring ingår

Byte av filter i aggregat (ej specialfilter som t ex filter med flera fickor eller hepafilter)

Funktionskontroll av fläktar och aggregat

Rengöring av aggregat

Rengöring av samtliga kanaler och don - inkl imkanal i kök om kanalen hör ihop med ventilationssystemet

Vi säljer även olika typer av ventilationsfilter. Kontakta oss för offert så kan vi ge er ett bra pris.

Personlig Service & God kvalité till konkurrenskraftigt pris!

802
814