Kvalitétssäkring

När?

Ventilationsrengöring kan utföras under olika tider på dygnet med hänsyn till verksamheten

Innan arbetets början

Innan påbörjat arbete informeras berörda skriftligen och anslag placeras på strategiska platser.

Kamerainspektion

Vid behov utförs kamerainspektion under eller efter avslutat arbete.

Protokoll

Arbetsprotokoll över utfört arbete utfärdas efter rengöring.

Intyg

Med styrka från arbetsprotokoll, ev kamerabesiktning och serviceprotokoll utfärdar Kanalmiljö Mälardalen ett Intyg på utfört arbete

Personlig Service & God kvalité till konkurrenskraftigt pris!

802
815