Gör en kanalrengöring och du får lägre elförbrukning och renare inomhusluft.

Med rotavdrag drar vi av 30% av kostnaden.

Ventilationsrengöring

Resultatet av en kanalrengöring blir lägre elförbrukning och renare inomhusluft.

Låt inte damm och allergiframkallande ämnen ligga kvar i kanalsystemet med eventuella hälsobesvär som följd. Rengör din ventilation nu!   Det är särskilt viktigt med rengöring av tilluft, för det är den luften som kommer in i huset och det är den luften som du andas in. 

Rotavdrag vid kanalrengöring

Visste du att du kan utnyttja rotavdraget vid rengöring av din ventilation?
30% av kostnaden dras av direkt vid fakturering. 

Vad händer efter en kanalrengöring:
- Förbättrat luftflöde inomhus, vilket gör att eventuella allergibesvär kan minska
- Livslängden på fläktaggregatet ökar
- Minskad risk för fukt- och mögelskador
- Lägre energikostnader
- Kondens och imma drivs ut i WC och duschar


Våra priser för en ventilationsrengöring av en medelstor villa/bostadsrätt:Till- och frånluft

2.940 kr

efter rotavdrag

Endast frånluft

2.520 kr

efter rotavdragDessa priser gäller för objekt som ej är längre än 6 mil från Enköping. Vid längre avstånd än 6 mil blir priset högre. Kontakta oss för offert.

OBS! Om ni är flera hushåll i samma område, som beställer rengöring tillsammans, så kan vi sänka priset ytterligare. Kontakta oss gärna för offert!

I vår ventilationsrengöring ingår

Byte av filter i aggregat (ej specialfilter som t ex filter med flera fickor eller hepafilter)

Funktionskontroll av fläktar och aggregat

Rengöring av aggregat

Rengöring av samtliga kanaler och don - inkl imkanal i kök om kanalen hör ihop med ventilationssystemet

Luft är en färskvara!

Var rädd om din inomhusmiljö. Beställ filter från oss och byt filtren regelbundet, minst 2 ggr per år.

Gör du detta får du renare och varmare inomhusluft, lägre elförbrukning samt mindre slitage på ventilationskomponenterna.

Personlig Service & God kvalité till konkurrenskraftigt pris!

802