Tänk på luften du andas!

Gör en ventilationsrengöring! Med rotavdrag drar vi av 30% av kostnaden.

Luftfilter

En förutsättning för ett bra inomhusklimat är en väl fungerande ventilation.

Brister i ventilationssystemet är ofta enkla att åtgärda. Det kan handla om att byta luftfilter regelbundet. Regelbundna filterbyten är väldigt avgörande när det gäller att hålla kanaler och aggregat rena och därigenom förebygga uppkomst av astma och allergier och andra hälsobesvär.

Personlig Service & God kvalité till konkurrenskraftigt pris!

804